Posters from upcoming brands

| 1 By Oliviaugilt | 2 Mueblos | 3 Another poster shop | 4 Rikke Jacobsen | 5 Joanna Jensen | 6 Wild nature | 7 My Buemann | 8 Welicious |

I takt med gårdagens indlæg, der omhandler en guide til at lave en billedvæg (som I kan læse her) har jeg luret på forskellige typer af illustrationer fra upcoming brands. Jeg har en svaghed for sort/hvide illustrationer, men er alligevel blevet forelsket i farverige og sjove figur. Jeg synes det ovenstående udvalg er rigtig pænt, synes I ikke? Hvilken illustration synes I bedst om?____________________________________________________________________________________________________________________________

As yesterdays’ post about a guide to make a gallery wall (which you can read here), I have been searching for some different types of illustrations from upcoming brands. My weakness is black and white illustrations, but more and more I am falling in love with coloring and funny figures. I think the selection above is so pretty, don’t you think? Which illustration do you like the most?

nordicperspective

Guide: Make the perfect gallery wall


| Andy Warhol poster / Paint of Joker / Animal skull art / Drawing of Jimmi Hendrix / Rhino with cub by Morten Løfbjerg / Copenhagen by Welicious / Monstera by By Gami |

Mange af jer søde læsere, har spurgt ind til min billedvæg. Jeg vil derfor give jer tips til, hvordan man kan lave en billedvæg.
Stille og rolig hængte vi forskellige ting på væggen, som har en stor betydning for os. Vi mangler dog to værker, før vores billedvæg er komplet færdig. Det er jo kun fantasien der sætter grænser for, hvad man kan hænge op på væggen. At lave en billedvæg i dit hjem er en unik og kreativ måde at vise ens personlighed og udstille kunst og billeder som har en betydning for en selv. Her er mine tips til hvordan man laver en billedvæg:

Sådan vælger man kunsten:

 1. Fastsætte på billedvæggen med en eller to store værker. Sørg for at der ikke er fokuspunkt på de store værker. Jeg har valgt min Andy Warhol plakat og kærestens maleri af Jokeren.
 2. Vælg en gennemgående farve. Her valgte jeg sort og hvid og multifarver som et samlende tema.
 3. Leg med størrelserne. Glem ikke de små værker og tredimensionelle værker.
 4. Hold mindst 4 – 8 cm imellem hver ramme.
 5. Det er en god ide at holde en afstand på mindst 15 – 20 cm mellem sofaen og det første billede.
 6. Brug en, to eller tre forskellige typer af rammer. Her har jeg kun brugt sorte rammer.
 7. Brug forskellige typer af kunstværk Man kan bruge fotografier, plakater, malerier, gavepapir, tredimensionelle værker og postkort.

Sådan sammensætter man billederne på væggen:

 1. Prøv at sammensætte din kommende billedvæg på gulvet for at få den ønskede sammensætning af billedvæggen.
 2. Læg de rammer og værker som skal op på billedvæggen ud på et stort papir, tegn omkring og klip skabelonerne ud. Her kan man prøve at sammensætte billedvæggen med skabelonerne man lige har klippet ud og klister det med tape.
 3. Marker på skabelonen, hvor man skal hamre søm ind.
 4. Her kan man begynde at hamre et søm ind på skabelonen, fjern papiret og hæng rammen op.

Jeg håber I kan bruge mine tips ellers spørger I bare løs. God fornøjelse.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Many of you have ask about my gallery wall. So I want to give you some tips how to make a gallery wall. Day by day me and my boyfriend hang different art on our wall, which have a meaning on us. We still missing some few objects before our gallery wall are total finish. It’s only your imagination limits what you can hang on the wall. Making a gallery wall in your home is such a unique and creative way to your personality and showcase art and images that mean a lot to you. Here are my tips for how to make a gallery wall:

How to choose the art:

 1. Present gallery wall with one or two large pieces. Make sure you there is no true focal point on the large pieces. I have chosen my Andy Warhol poster and my boyfriend’s paint of the joker.
 2. Choose a color. I chose black & white and multicolor as a unifying theme.
 3. Play with the size. Don’t forget the small pieces and the three dimensional objects.
 4. Keep at least 4-8 cm between each piece of art
 5. It is a good idea to keep at least 15 – 20 cm of space between the couch and first frame.
 6. Use one, two or three different styles of frames. I use only the black frames.
 7. Use different types of art. You can use photography, posters, paint, gift-wrap, three dimensional object and postcards.

How to hang the gallery wall:

 1. Try to compose the artwork on the ground to determine your composition
 2. Lay your frames out on paper, trace around the outside and cut out the shapes. Here can you try to compose the gallery wall with the papers and tape the papers to the wall.
 3. Locate on the paper where to hammer the hooks.
 4. Hammer the hooks in where indicated on paper, remove the paper and hang the frame.

I hope you can use the tips otherwise feel free to ask. Good luck.

nordicperspective

Chequered linen

Jeg har haft det lækreste hvide og ternede sengesæt i lidt over en måned. Nu giver jeg tippet videre til jer. Jeg synes simpelthen det er så pænt med de simple tern. Er det ikke flot? Endnu bedre at man kan købe det her til 70 kr!

I have had this nice white and chequered linen for over a month. Now I share a tip with you. I think it is nice with the simple chequred. Isn’t it pretty? It is even better that you can buy it for 70 DKK here.

nordicperspective

Our kitchen

Velkommen til vores køkken. I går tog jeg nogle billeder af vores køkken, som jeg havde tænkt mig at dele med jer. Køkkenet og den industrielle reol er fra Ikea. Det hvide overskab er fra den tidligere ejer, men kan fås i forskellige genbrugsbutikker. I næste måned får vi nye overskabe, en ny bordplade, en opvaskemaskine og en emhætte. Det glæder mig meget til, og det kan ikke gå stærkt nok.

Husk at følge mig på snapchat – clausendenise.

Welcome to our kitchen. Yesterday I took some pictures of our kitchen, which I want to share with you. The kitchen and the industrial bookcase is from Ikea. The white wall cupboard is vintage and it was from the previous owner, perhaps you can still find this in a vintage store. In next month we are doing some makeover in the kitchen. We are getting a new table top, dishwasher and a cooker hood. I’m so exited and I can’t wait for it anymore.

Remember to follow me on snapchat – clausendenise

nordicperspective

DIY – Concrete lamp

Jeg fik denne fine betonlampe i fødselsdagsgave af den samme veninde, som også havde givet mig den fine potte plante (I kan se den her). Igen har hun været smart og kreativ ved at lave en betonlampe. God fornøjelse.

I got this concrete lamp as a birthday present from the same friend, which gave me the potted plant (you can read more here). Again she have been so creative by making a concrete lamp. Have fun. 

Du skal bruge:
You are going to use:

 • Sand (Der er blevet brugt sand fra Danfugesand – ørkensand. Kan købes her)
 • Cement (kan købes her. Hvis man vil have betonen skal være hvid, kan man købe hvid cement her) // Sand
 • Vand // water
 • En Murerspand // a bucket 
 • En plastikskål eller en plastikkop // a plastic bowl or cup
 • En plastikkop i en størrelse mindre // a plastic cup in a small size
 • Boremaskine (Sørg for det er et bor til beton) // drilling machine
 • Rapsolie eller noget andet madolie // rapeseed oil
 • En pære (Min er fra Bahne, køb den her) // bulb 
 • En fatning // socket
 • En ledning // wire
 • Et stik //  connector 
 • Hobbykniv // Utility knife
 • Limpistol (kan købes her) // glue grun

Du skal gøre:

Betonbund

 1. Hæld 2 dele sand i spanden, 3 dele af cementpulver og tilsæt gradvist vand. Husk at røre konsistensen rundt hver gang man hælder vand i. Her skal man sørge for, at massen ikke bliver for tyk og ikke for tynd.
 2. Inden man hælder massen i skålen, smører man skålen med rapsolie for at gøre det lettere at pille formen af, når betonen bliver tør.
 3. Når man har smurt den i olie, skal den lille kop placeres nede i midten af skålen for at gøre det muligt at have en ledning igennem skålen. Hæld derefter massen i skålen uden om den lille kop.
 4. Min veninde brugte et gammelt fodbad for at undgå luftbobler. Her satte hun formen nede i fodbadet (uden vand selvfølgelig) og fik skålen rystet i et par minutter. Når man har gjort det, skal betonen nu tørres. Gøremåden ved at fjerne luftboblerne kan ses på billede nr. 3. Billedet viser den dag lavede vi fyrfadsholder.
 5. Når der er gået ca. 12 timer, kan man begynde at lave et hul til ledningen. Betonen er ved at blive tør, så man kan sagtens bore et hul uden det ødelægger formen. Tag den lille kop, som sidder i midten, ud, og bor et hul i bunden. Det vil ikke gøre noget, hvis man kommer til at bore igennem plastik skålen. Når man har boret et hul, placerer man den lille kop tilbage for at holde formen.
 6. Lad det stå og tørre i ca. 24 – 48 timer i alt. Når det er tørt, kan du tage skålen og koppen af.

What to do:

Concrete bottom

 • Pour 2 parts sand in the bucket, 3 parts of cement powder and add gradually water. Remember to stir the texture around every time you pour water in. Here, make sure that the mass is not too thick and not too thin.
 • Before you pour the mass in the plastic bowl, you lubricates the plastic bowl with rape seed oil to make it easier to peel the plastic bowl of, when the concrete becomes dry.
 • When you have done that, placed the small plastic cup down into the center of the  plastic bowl in order to make it possible to have a wire through the plastic bowl. Then pour the mass in the bowl without the little cup.
 • My friend used an old foot bath to avoid air bubbles. Here she set the plastic bowl on the foot bath (without water ofcourse), and then shake the plastic bowl for a few minutes. When you have done so, let the concrete now dried. How to remove the air bubbles can be seen on the picture no. 3. The picture shows the day we did some other DIY concrete projects.
 • After 12 hours, you can begin to make a hole for the wire. The concrete is almost dry, so you can easily drill a hole without destroying the mold. Take the little cup that sits in the middle up, and drill a hole in the bottom. It doesn’t matter if you drilling through the plastic bowl. When you have drilled a hole, placing the small cup back to stay in shape.
 • Let it dry in 24 – 48 hour in total. When it is dry, you can peel the plastic bowl and the plastic cup of. 

 

Lampen

Det skal lige siges, at hvis ikke man har prøvet det her før, så spørg en der ved hvordan man gør! 

 1. Brug en hobbykniv til at snitte forsigtig rundt om ledningen, til man kan trække spidsen af og her får en brun og en blå ledning. Den samme måde skal bruge på den brune og den blå ledning, så der er et stykke med kobbertråde. Derefter monteres fatningen på ledningen.
 2. Når man har gjort det, kan man trække ledningen igennem hullet i betonbunden.
 3. Hold fatningen oprejst og påfør lim fra den varme limpistol rundt om hullet og på bunden af fatningen.
 4. Forbind ledningen (den blå og den brune) i stikket. Når man har gjort det, så skrues pæren på.
 5. Påfør lim indeni bunden for at ledningen sidder fast. Nu er man færdig og tilslut den fine betonlampe til noget strøm.

The lamp

If you have not tried this before, please ask somebody that you know that knows how to do this.

 • Use a utility knife to careful chop around the wire until you can pull the tip of and here you get a brown and a blue wire. It is the same way on the brown and the blue wire, to get a piece of copper wires. After you mounted the socket on the wire.
 • Then pulled the wire through the hole inside the concrete bottom.
 • Hold the socket raised and apply glue from the hot glue gun around the hole and the bottom of the socket.
 • Connect the blue and the brown wire into to the connector. When you have done that, unscrew the bulb on.
 • Apply glue on the wire inside. Now you are done and then connect your fine concrete lamp to power.

nordicperspective

Follow me on Snapchat

Hvis du vil lærer mig at kende, se min hverdag, ligegyldigheder og opleve behind the scene når jeg blogger, så bør I følge mig på Snapchat ”clausendenise”. Vi ses på snap og hyg jer!

If you wanne to know me better, see my everyday life, the behind the scene of the blog, then you can follow me now on Snapchat “clausendenise”. See you on snap and have fun! 

nordicperspective

BUDGET MANDAG – GLAS FOR UNDER 50 KR


| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 |

Der er rigtig mange fine glas derude i forskellige pris niveauer. Jeg har samlet 8 budgetvenlige glas til under 50 kr. Er især vild med nr. 1, som er fra Ikea. Den har en rigtig fin og elegant forme. Har du en favorit?

There are so many fine glasses in different pric elevels. I have found 8 budget friendly glasses for under 50 DKK. I especially like the nr. 1, which it is from Ikea. It has a fine and elegant form. Do you have an favorite?

nordicperspective

DIY – Marble detail notebook

Notebøger har jeg mange af. De fleste mennesker har en klar præference for, om de er til en digital liste og/eller en god gammeldags papirsliste. Med mig, jeg er til begge. Jeg kan godt lide at lave to-do liste, tage notater og skrive ideer til blogindlægs. Her i fredags fik jeg lyst til at lave et lille DIY projekt. Jeg synes mine notesbøger trængte til en lille makeover og jeg synes resultatet blev rigtig fin. Det er tydeligt at se, at jeg er vild med marmor. Men hvis man ikke er til marmor, kan man bruge andre farver evt. guld (her) eller sølv (her) kontakt papir. God fornøjelse.

I have so many notebooks. Most people have a clear preference on whether they go for a digital list and/or a old fashioned paper list. Me, I go for a bit of both. I love to make to-do lists, take notes and writes ideas for blogposts. On my Friday evening I did a small DIY project. I feel that some of my notebooks could have a makeover and I think the result turns out to be fine. It is so clear that I love marble. If you are not into marble, you can always use another color like gold or silver contact paper. Have fun.

Materialer

 • Notesbog (jeg køber de fleste i Søstrene Grene)
 • Kontaktpapir (i marmor)
 • Saks

Materials

 • Notebook
 • contact paper
 • scissors

Marble notebook

 1. Placer notebogen fuldt opslået på kontaktpapiret. Klip papiret så der hele vejen rundt om notebogen er en bred kant (mit mål var 5 cm) til indbuk. Du kan også tegne bogens omrids med blyant først.
 2. Marker notebogens ryg med indhak foroven og forneden. Tag forsigtig det bageste papir af og buk papiret ind over notesbogen foroven og forneden samt buk ind fra siden. Gentag med bagsiden. Se på billedet nr. 3
 3. Jeg valgte ikke at have marmor kontaktpapir på selve bogryggen, derfor klippede jeg det op kun for at dække omslagets forside og bagside. Husk at bukke papiret om omslagets kant.
 • Put the notebook open on the contact paper. Cut the paper around the notebook and make sure there is a wide edge (mine was 5 cm) to bend. You can also draw  around the notebook. 
 • Marked the back of the notebooks with indentation above and at the bottom. Peel careful back the contact paper and bend the paper in over the above, the bottom and from the side on the notebook. See the picture  nr. 3.  
 • I choose not to have the marble contact paper on the back of the notebook. That’s why I cut the paper, so it is only covered the frontpage and the back of the notebook. Remember to bend the paper around the covers edge. 

 

Triangle notebook

 1. Tegn små 6 trekanter og klip dem ud på marmor kontaktpapiret.
 2. Tag det bageste papir af og klistre trekanterne på notesbogen.
 3. Fortsæt til alle trekanterne er placeret og presset på notesbogen

 

 • Draw small 6 triangles  and cut them out from the contact paper.
 • Peel the back of the contact paper and and press each triangle into place on the front of the notebook.
 • Keep going until all the triangle are firmly pressed into place.

nordicperspective

Nordic Perspective anbefaler Semibasic

I denne udgave af ”Nordic Perspective anbefaler”, er turen gået til det danske interiør brand SemiBasic. Første gang jeg opdagede SemiBasic var på Instagram, hvor en bruger gjorde mig opmærksom på dem. Siden har jeg fulgt deres udvikling, og jeg er blevet forelsket i deres produkter. I det følgende indlæg vil I kunne læse om Mathilde og Vivian samt et få kig på produkterne fra SemiBasic.

SemiBasic tilbyder kvalitetsprodukter i stilrent design til fordelagtige priser. SemiBasic blev etableret i 2013 af ejerne Mathilde Thomsen og Vivian Hensrik. Deres koncept er meget enkelt. De designer, udvikler og importerer selv alle deres kvalitetsprodukter. Den høje kvalitet og det stilrene design med fokus på de små detaljer er det essentielle i deres produkter. De har skåret alle dyre mellemled og forhandlerled fra, for at SemiBasic kan tilbyde deres kunder de bedste kvaliteter til de mest fordelagtige priser.

Vivian og Mathilde mødte hinanden under deres barsel i 2012. Her gik de mange ture med barnevognene, hvor de ofte talte om deres store passion for boligindretning. De blev ved med at vende det faktum – hvorfor kvalitetsprodukter til hjemmet skulle være så dyre? De mente, at alle skulle have muligheden for at købe lækre kvaliteter til fordelagtige priser. I 2013 blev SemiBasic etableret.


Fra venstre – Mathilde og Vivian

Nævn 3 ting der beskriver jer bedst som personer
Mathilde – jeg er nok den koordinator type, som løber sindssyg stærk og vil have alle deltaljerne med. Bagsiden er, at jeg har en dårlig tålmodighed. Men jeg er en ildsjæl, koordinator type, åben og imødekommende, men en benhård forhandler.
Vivian er nok firmaets empatiske sjæl. Hun er kompromissøgende og enorm god til kommunikation. Hun samler alle trådene og sikrer sig, at alle er med. Hun er også detaljeorientereret og meget imødekommende.

Hvad er jeres hovedinspiration?
Hovedinspiration ligger bare i sindssyg god kvalitet. Hvilket er super vigtig for os. Og så skal den lækre kvalitet ikke koste en formue.

Hvad er jeres favorit produkter?
Jeg vil sige vores Silkeplaid, som er fantastisk. Både børn og mænd er også vilde med dem ud over kvinderne. Det er svært at imponere mændene ude på messen, men silkeplaiden bliver godt nok nusset mange gange af mændene. Så vil jeg sige vores sengetøj, som er dejligt, lækkert og blødt. Man føler virkelig, at man er på et lækkert hotel, når man går i seng.

Har I 3 gode råd til hvordan man kommer i gang som selvstændig?
Mit første råd er lang planlægning, kort udførelse. Hvis man virkelig undersøger tingene grundigt og ikke bare kaster sig ud i en overflødigt beslutning, så når man virkelig langt.
Mit andet råd er, at man skal væbne sig med tålmodighed. Fordi Rom blev ikke bygget på en dag.
Så mit tredje råd er, at man skal klø på. Man skal virkelig tro på det. Lad dig ikke blive slået af, hvad andre folk siger og tænker. Stil kritiske spørgsmål til dit koncept. Tag et skulderklap med på vejen, frem for en modstander.


Den ultra bløde silkeplaid med 70% silke. Som også var i mine juni favoritter, her.

SemiBasic sengetøj er fremstillet i 100% Egyptisk bomuld. Kvaliteten er utrolig blød og slidstærk – rigtig god hotelkvalitet.

Håndklæderne er designet til hverdagen i en utrolig slidstærk kvalitet, der kan vaskes om og om igen.

Se mere af deres produkter på webshoppen – www.semibasic.com. Du kan også så nemt følge SemiBasic på Facebook: SemiBasic og på Instagram: @semibasic.

nordicperspective

Hvor heldig kan man være

Fandt hele 2 Royal Copenhagen riflet termokopper i storskrald i sidste uge. Hvor heldig kan man være! Tænk engang, at nogen kan smide dem ud, når de er i en fin stand. Det kan jeg ikke forstå?

Et lille tip: hvis du har storskrald der hvor du bor, så tjek engang imellem for at se om der er noget værd i storskralden. Man har lov til at være heldig engang imellem.

nordicperspective

Older posts