Back To School DIY: School supply and decor

I serien Back To School har jeg lavet 2 DIY projekter, som jeg viser i videoen. Det ene er et marquee kit & med lyskæde, som jeg giver et personligt look. Det andet er en kedelig mappe, hvor jeg giver den et nyt look. Jeg håber I kan lide videoen.

In the serie Back To School, I have made 2 DIY projects, which i’m showing in the video. The first one is a marquee kit & with lightchain. The second is a old folder, where I give the folder a new look. The video is on danish, but there is english subtitles. 

nordicperspective

Guide: Make the perfect gallery wall


| Andy Warhol poster / Paint of Joker / Animal skull art / Drawing of Jimmi Hendrix / Rhino with cub by Morten Løfbjerg / Copenhagen by Welicious / Monstera by By Gami |

Mange af jer søde læsere, har spurgt ind til min billedvæg. Jeg vil derfor give jer tips til, hvordan man kan lave en billedvæg.
Stille og rolig hængte vi forskellige ting på væggen, som har en stor betydning for os. Vi mangler dog to værker, før vores billedvæg er komplet færdig. Det er jo kun fantasien der sætter grænser for, hvad man kan hænge op på væggen. At lave en billedvæg i dit hjem er en unik og kreativ måde at vise ens personlighed og udstille kunst og billeder som har en betydning for en selv. Her er mine tips til hvordan man laver en billedvæg:

Sådan vælger man kunsten:

 1. Fastsætte på billedvæggen med en eller to store værker. Sørg for at der ikke er fokuspunkt på de store værker. Jeg har valgt min Andy Warhol plakat og kærestens maleri af Jokeren.
 2. Vælg en gennemgående farve. Her valgte jeg sort og hvid og multifarver som et samlende tema.
 3. Leg med størrelserne. Glem ikke de små værker og tredimensionelle værker.
 4. Hold mindst 4 – 8 cm imellem hver ramme.
 5. Det er en god ide at holde en afstand på mindst 15 – 20 cm mellem sofaen og det første billede.
 6. Brug en, to eller tre forskellige typer af rammer. Her har jeg kun brugt sorte rammer.
 7. Brug forskellige typer af kunstværk Man kan bruge fotografier, plakater, malerier, gavepapir, tredimensionelle værker og postkort.

Sådan sammensætter man billederne på væggen:

 1. Prøv at sammensætte din kommende billedvæg på gulvet for at få den ønskede sammensætning af billedvæggen.
 2. Læg de rammer og værker som skal op på billedvæggen ud på et stort papir, tegn omkring og klip skabelonerne ud. Her kan man prøve at sammensætte billedvæggen med skabelonerne man lige har klippet ud og klister det med tape.
 3. Marker på skabelonen, hvor man skal hamre søm ind.
 4. Her kan man begynde at hamre et søm ind på skabelonen, fjern papiret og hæng rammen op.

Jeg håber I kan bruge mine tips ellers spørger I bare løs. God fornøjelse.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Many of you have ask about my gallery wall. So I want to give you some tips how to make a gallery wall. Day by day me and my boyfriend hang different art on our wall, which have a meaning on us. We still missing some few objects before our gallery wall are total finish. It’s only your imagination limits what you can hang on the wall. Making a gallery wall in your home is such a unique and creative way to your personality and showcase art and images that mean a lot to you. Here are my tips for how to make a gallery wall:

How to choose the art:

 1. Present gallery wall with one or two large pieces. Make sure you there is no true focal point on the large pieces. I have chosen my Andy Warhol poster and my boyfriend’s paint of the joker.
 2. Choose a color. I chose black & white and multicolor as a unifying theme.
 3. Play with the size. Don’t forget the small pieces and the three dimensional objects.
 4. Keep at least 4-8 cm between each piece of art
 5. It is a good idea to keep at least 15 – 20 cm of space between the couch and first frame.
 6. Use one, two or three different styles of frames. I use only the black frames.
 7. Use different types of art. You can use photography, posters, paint, gift-wrap, three dimensional object and postcards.

How to hang the gallery wall:

 1. Try to compose the artwork on the ground to determine your composition
 2. Lay your frames out on paper, trace around the outside and cut out the shapes. Here can you try to compose the gallery wall with the papers and tape the papers to the wall.
 3. Locate on the paper where to hammer the hooks.
 4. Hammer the hooks in where indicated on paper, remove the paper and hang the frame.

I hope you can use the tips otherwise feel free to ask. Good luck.

nordicperspective

DIY – Concrete lamp

Jeg fik denne fine betonlampe i fødselsdagsgave af den samme veninde, som også havde givet mig den fine potte plante (I kan se den her). Igen har hun været smart og kreativ ved at lave en betonlampe. God fornøjelse.

I got this concrete lamp as a birthday present from the same friend, which gave me the potted plant (you can read more here). Again she have been so creative by making a concrete lamp. Have fun. 

Du skal bruge:
You are going to use:

 • Sand (Der er blevet brugt sand fra Danfugesand – ørkensand. Kan købes her)
 • Cement (kan købes her. Hvis man vil have betonen skal være hvid, kan man købe hvid cement her) // Sand
 • Vand // water
 • En Murerspand // a bucket 
 • En plastikskål eller en plastikkop // a plastic bowl or cup
 • En plastikkop i en størrelse mindre // a plastic cup in a small size
 • Boremaskine (Sørg for det er et bor til beton) // drilling machine
 • Rapsolie eller noget andet madolie // rapeseed oil
 • En pære (Min er fra Bahne, køb den her) // bulb 
 • En fatning // socket
 • En ledning // wire
 • Et stik //  connector 
 • Hobbykniv // Utility knife
 • Limpistol (kan købes her) // glue grun

Du skal gøre:

Betonbund

 1. Hæld 2 dele sand i spanden, 3 dele af cementpulver og tilsæt gradvist vand. Husk at røre konsistensen rundt hver gang man hælder vand i. Her skal man sørge for, at massen ikke bliver for tyk og ikke for tynd.
 2. Inden man hælder massen i skålen, smører man skålen med rapsolie for at gøre det lettere at pille formen af, når betonen bliver tør.
 3. Når man har smurt den i olie, skal den lille kop placeres nede i midten af skålen for at gøre det muligt at have en ledning igennem skålen. Hæld derefter massen i skålen uden om den lille kop.
 4. Min veninde brugte et gammelt fodbad for at undgå luftbobler. Her satte hun formen nede i fodbadet (uden vand selvfølgelig) og fik skålen rystet i et par minutter. Når man har gjort det, skal betonen nu tørres. Gøremåden ved at fjerne luftboblerne kan ses på billede nr. 3. Billedet viser den dag lavede vi fyrfadsholder.
 5. Når der er gået ca. 12 timer, kan man begynde at lave et hul til ledningen. Betonen er ved at blive tør, så man kan sagtens bore et hul uden det ødelægger formen. Tag den lille kop, som sidder i midten, ud, og bor et hul i bunden. Det vil ikke gøre noget, hvis man kommer til at bore igennem plastik skålen. Når man har boret et hul, placerer man den lille kop tilbage for at holde formen.
 6. Lad det stå og tørre i ca. 24 – 48 timer i alt. Når det er tørt, kan du tage skålen og koppen af.

What to do:

Concrete bottom

 • Pour 2 parts sand in the bucket, 3 parts of cement powder and add gradually water. Remember to stir the texture around every time you pour water in. Here, make sure that the mass is not too thick and not too thin.
 • Before you pour the mass in the plastic bowl, you lubricates the plastic bowl with rape seed oil to make it easier to peel the plastic bowl of, when the concrete becomes dry.
 • When you have done that, placed the small plastic cup down into the center of the  plastic bowl in order to make it possible to have a wire through the plastic bowl. Then pour the mass in the bowl without the little cup.
 • My friend used an old foot bath to avoid air bubbles. Here she set the plastic bowl on the foot bath (without water ofcourse), and then shake the plastic bowl for a few minutes. When you have done so, let the concrete now dried. How to remove the air bubbles can be seen on the picture no. 3. The picture shows the day we did some other DIY concrete projects.
 • After 12 hours, you can begin to make a hole for the wire. The concrete is almost dry, so you can easily drill a hole without destroying the mold. Take the little cup that sits in the middle up, and drill a hole in the bottom. It doesn’t matter if you drilling through the plastic bowl. When you have drilled a hole, placing the small cup back to stay in shape.
 • Let it dry in 24 – 48 hour in total. When it is dry, you can peel the plastic bowl and the plastic cup of. 

 

Lampen

Det skal lige siges, at hvis ikke man har prøvet det her før, så spørg en der ved hvordan man gør! 

 1. Brug en hobbykniv til at snitte forsigtig rundt om ledningen, til man kan trække spidsen af og her får en brun og en blå ledning. Den samme måde skal bruge på den brune og den blå ledning, så der er et stykke med kobbertråde. Derefter monteres fatningen på ledningen.
 2. Når man har gjort det, kan man trække ledningen igennem hullet i betonbunden.
 3. Hold fatningen oprejst og påfør lim fra den varme limpistol rundt om hullet og på bunden af fatningen.
 4. Forbind ledningen (den blå og den brune) i stikket. Når man har gjort det, så skrues pæren på.
 5. Påfør lim indeni bunden for at ledningen sidder fast. Nu er man færdig og tilslut den fine betonlampe til noget strøm.

The lamp

If you have not tried this before, please ask somebody that you know that knows how to do this.

 • Use a utility knife to careful chop around the wire until you can pull the tip of and here you get a brown and a blue wire. It is the same way on the brown and the blue wire, to get a piece of copper wires. After you mounted the socket on the wire.
 • Then pulled the wire through the hole inside the concrete bottom.
 • Hold the socket raised and apply glue from the hot glue gun around the hole and the bottom of the socket.
 • Connect the blue and the brown wire into to the connector. When you have done that, unscrew the bulb on.
 • Apply glue on the wire inside. Now you are done and then connect your fine concrete lamp to power.

nordicperspective

DIY – Marble detail notebook

Notebøger har jeg mange af. De fleste mennesker har en klar præference for, om de er til en digital liste og/eller en god gammeldags papirsliste. Med mig, jeg er til begge. Jeg kan godt lide at lave to-do liste, tage notater og skrive ideer til blogindlægs. Her i fredags fik jeg lyst til at lave et lille DIY projekt. Jeg synes mine notesbøger trængte til en lille makeover og jeg synes resultatet blev rigtig fin. Det er tydeligt at se, at jeg er vild med marmor. Men hvis man ikke er til marmor, kan man bruge andre farver evt. guld (her) eller sølv (her) kontakt papir. God fornøjelse.

I have so many notebooks. Most people have a clear preference on whether they go for a digital list and/or a old fashioned paper list. Me, I go for a bit of both. I love to make to-do lists, take notes and writes ideas for blogposts. On my Friday evening I did a small DIY project. I feel that some of my notebooks could have a makeover and I think the result turns out to be fine. It is so clear that I love marble. If you are not into marble, you can always use another color like gold or silver contact paper. Have fun.

Materialer

 • Notesbog (jeg køber de fleste i Søstrene Grene)
 • Kontaktpapir (i marmor)
 • Saks

Materials

 • Notebook
 • contact paper
 • scissors

Marble notebook

 1. Placer notebogen fuldt opslået på kontaktpapiret. Klip papiret så der hele vejen rundt om notebogen er en bred kant (mit mål var 5 cm) til indbuk. Du kan også tegne bogens omrids med blyant først.
 2. Marker notebogens ryg med indhak foroven og forneden. Tag forsigtig det bageste papir af og buk papiret ind over notesbogen foroven og forneden samt buk ind fra siden. Gentag med bagsiden. Se på billedet nr. 3
 3. Jeg valgte ikke at have marmor kontaktpapir på selve bogryggen, derfor klippede jeg det op kun for at dække omslagets forside og bagside. Husk at bukke papiret om omslagets kant.
 • Put the notebook open on the contact paper. Cut the paper around the notebook and make sure there is a wide edge (mine was 5 cm) to bend. You can also draw  around the notebook. 
 • Marked the back of the notebooks with indentation above and at the bottom. Peel careful back the contact paper and bend the paper in over the above, the bottom and from the side on the notebook. See the picture  nr. 3.  
 • I choose not to have the marble contact paper on the back of the notebook. That’s why I cut the paper, so it is only covered the frontpage and the back of the notebook. Remember to bend the paper around the covers edge. 

 

Triangle notebook

 1. Tegn små 6 trekanter og klip dem ud på marmor kontaktpapiret.
 2. Tag det bageste papir af og klistre trekanterne på notesbogen.
 3. Fortsæt til alle trekanterne er placeret og presset på notesbogen

 

 • Draw small 6 triangles  and cut them out from the contact paper.
 • Peel the back of the contact paper and and press each triangle into place on the front of the notebook.
 • Keep going until all the triangle are firmly pressed into place.

nordicperspective

DIY – WIRE PLANT STAND

I går aftes i min sædvanlige internetsøgning på Pinterest, faldt jeg over denne fine og simple DIY. Jeg må sige, at denne DIY er et billigt alternativ til Ferm Living – plante stativ.  Har du en gammel lampeskærm som du slet ikke bruger, så er denne DIY ret ligetil.

Du skal bruge:

 • Lampeskærm med ledninger, der forbinder top og bund
 • Bidetang

Du skal gøre:

 1. Fjern plastikken eller stoffet fra lampeskærmen. Brug bidetangen til at fjerne midterstykket, der normalt går rundt om pæren.
 2. Brug vand og sæbe for at rense det samt fjerne evt. noget lim fra stoffet
 3. Placere urtepotten ned fra toppen af stativet. Done!

Nemt, ikke? Disse billeder er fra bloggen The Merrythought, som laver de fineste og nemmeste DIYs og helt klart et besøg værd.

Last night in my usual internet search on Pinterest, I saw this fine and simple DIY. This DIY is a cheap alternative to Ferm Living – plant stand. Do you have an old lampshade that you don’t use anymore, then this DIY is pretty simple.

You need:

 • Lampshade with wires that connect the top and bottom.
 • Wire cutters

How to make it: 

 1. Cut off plastic/fabric cover from original lampshade. Use wire cutters to remove the center piece that usually goes around the lightbulb.
 2. Use rubbed alcohol to remove any sticky adhesive from the covering. 
 3. Place plant pot with a rim slightly wider than the top opening on top of the stand. Done!

It seems easy, right? These pictures are from the blog The Merrythought. They are making simple DIYs and definitely worth to visit.


nordicperspective

DIY – Decorate old potted plant

En sød veninde havde givet mig denne potteplante i gave, hvor hun havde givet den et nyt liv. Her var hun smart og kreativ ved at udnytte en kedelig hvid potte plante. Alt med en tusch til glas og porcelæn. Tuschen kan købes i diverse hobby butikker (her) og hobby webshops (her).

Hvis du står med den overvejelse om, hvorvidt nogle potte planter eller gamle kopper skal beholdes eller ej, vil det være et alternativ at give en potte plante et nyt liv. Du kan blive inspireret af billederne nedenunder.

My friend had given me this potted plant as a gift. She have been so smart and creative by utilizing a boring white potted plant. Everything with a marker for glass and porcelain. The marker can be purchased in various hobby shops and hobby webshops (here).

If you are facing with the consideration of whether some potted plants or old cups should be retained or not, it will be an alternative to provide a potted plant a new life. You can be inspired by these photos below.

Source 1/2

nordicperspective

Guide – Make the perfect garden party

Jeg har altid haft lyst til at holde en havefest, hvor der bliver serveret grillmad, sommersalater og lækre sommerdrinks i en stor vandbeholder. Det skal være en rigtig dansk sommerhus stemning! I lørdags havde jeg fødselsdag og i den anledning holdt jeg en havefest. Det var en rigtig vellykket og hyggelig fest!

Så hvis I vil ramme den stemning, har jeg skrevet en guide til den perfekte havefest.

Planlægning

Under planlægningen er det vigtigt at tænke på, hvilken slags havefest man vil holde – hvordan det skal pyntes op, hvordan skal borddækningen være, hvad skal man servere af mad og drikke, hvor stor skal festen være, hvornår skal festen afholdes og hvor skal den holdes.

For at få styr på tingene skrev jeg alle tingene ned på mobilen – hvem jeg skulle invitere, madopskrifter, drinks der skulle købes ind, hvilket slags pynt og en indkøbsliste.

For at få inspiration søgte jeg rundt på Pinterest og I kan se min opslagstavle her.

Mad og drinks

Under festen havde jeg valgt at servere burger, kyllingfillet og 3 forskellige sommersalater som er kartoffelsalat, vandmelonsalat med feta og tomat og mozzarella.

Jeg havde købt ind til en hel masse sodavand, øl og vin. Jeg havde skaffet en stor metalbalje, som blev fyldt op med is. Jeg serverede også en smagsfuld vand med mynteblade, citroner, agurker og frosne jordbær i en stor vandbeholder. Det skal siges at det smager så lækkert og passer perfekt til sommeren. Den er også meget fotogen!

Oppyntning

For at få den hyggelige sommerhus stemning havde jeg pyntet op med poms poms fra Søstrene Grene og et kædelys fra butikken Dora (her) samt balloner fra Euroballoons. Jeg havde spraymalet de store poms poms i guld, da de kun havde hvide tilbage i butikken. Ballonerne var vild flotte. Jeg havde bestilt farverne laks, pink, fuchsia, et 2-tal og 4- tal i guld. Euroballoons kan godt anbefales. De har et stort udvalg af farver og former samt den gode kundeservice.

Selve borddækningen havde jeg en hvid voksdug med fine blonder fra Stof2000 (her). Jeg havde også købt fine blomstrede plastik tallerkener fra Søstrene Grene. Heraf brugte jeg plastik glas og plastik vinglas og servietter. Ingen borddækning uden blomster – havde pyntet bordene med fine blomster og brugt spraymalede dåser i guld og sølv som vaser.

Håber I kan bruge denne guide. Spørg løs, hvis I har spørgsmål. Forstat god onsdag.

 Last Saturday it was my birthday and on that occasion, I throw a garden party for my friends and family. It was a very successful and cozy party! So I have written a guide to the perfect garden party.

During the planning it is important to think about what kind of garden party you want throw – decoration and what kind of food and drinks to serve. It is a good idea to look after some inspiration and I used Pinterest, which is a great site to look after inspiration and DIYs. You can also see my board for Garden Party, here
I choose to serve burgers, chicken and three different summer salad, which are potato salad, watermelon salad with feta cheese and tomato and mozzarella. For drinks I served soda, beers, wine and some tasteful water with lemon, strawberries, cucumbers and mint leaves.

To decorate the party, I choose to buy some poms poms, balloons and chain lights. For the table setting, it is always a good idea to decorate with tablecloth and flowers. It is easier to use plastic plates, cups and cutlery and after use you can throw it out. Remember to keep it simple and have fun. 

I hope you can use this guide. Please ask away if you have some questions. Have a good day.

nordicperspective

Free printable poster

Jeg har lavet en gratis A4 plakat med citatet “Those who know, do not speak. Those who speak, do not know”, men den kan også fungere i A3. Det eneste du skal gøre at hente den her, printe den ud og hænge den hvor man lige har lyst til. Jeg håber I tager godt imod det.

English: I have make a free printable A4 poster with the quote “Those who know, do not speak. Those who speak, do not know”, however it also works in A3. You only have to download it here, print it out and hang it wherever you want to. I hope you like the poster. 

nordicperspective

DIY – Print selv Kalender 2015

Her har I en gratis DIY- kalender i sort og hvid. Alt du skal gøre er at downloade kalenderen her, printe den ud og bestemme hvor og hvordan den skal hænges! Kalenderen er i A4, men kan uden problemer printes ud til A3. Del gerne dine billeder med mig på instagram og hastag #Nordicperspective.

Mange af jer har allerede gjort printet kalenderen ud og style det pænt, som kan ses på billedet nedenunder. Det er så fedt at I har taget godt imod det. Kæmpe tak og kram herfra 🙂


nordicperspective

    Newer posts